Finance Plus – animacija
January 20, 2017
Century 21 – dizajn i priprema za štampu promo materijala
January 23, 2017

Montenegrin Foreign Investors Council

Crnogorski savjet stranih investitora (MFIC) je bio jedan od naših prvih klijenata. Za njih smo radili dizajn i pripremu za štampu ovog Vodiča na A5 formatu. Tiraž je bio 500 primjeraka. Knjiga sadrži sve bitne informacije iz crnogorske legislative i prakse za strane investitore u Crnoj Gori, kao i najveće primjere postojećih projekata.

Klijent:

Montenegrin Foreign Investors Council

Godina:

2014

Website:

Zvaničan websajt