Hortus Apartments
June 2, 2017
Škanj Concept Store
January 17, 2018

Udruženje Hotelijera Kotor

Udruženje Hotelijera Kotor nam se obratilo za izradu vizuelnog identiteta. Njihovo spajanje u jednu organizaciju smo vizuelno predstavili spajanjem različitih, a opet jednakih krugova u jednu tačku. Na taj način možemo slaviti njihovu jedinstvenu ponudu koja je sastavljena od mnoštva različitih hotelskih jedinica.

Klijent:

Udruženje Hotelijera Kotor

Godina:

2017